3 Biên bản ghi nhớ được ký kết tại Mekong Connect 2021

  Trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Connect 2021 tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP.HCM ngày 17/12/2021, đã có 3 Biên bản ghi nhớ được các bên ký kết, mở đầu cho những hoạt động thiết thực trong năm 2022, gồm: 
  1– Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) ký kết với 4 tỉnh ABCD Mekong biên bản ghi nhớ về phối hợp về xúc tiến thương mại: Kết nối thị trường và triển lãm các sản phẩm đặc trưng của An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp.
  2 – Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) ký với Trường Cán bộ QLNN và PTNN 2 (CMARD2) về: Hỗ trợ đào tạo và xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; Hỗ trợ các DN và đơn vị được công nhận OCOP về năng lực thị trường.
  3 – Trường Cán bộ QLNN và PTNN 2 (CMARD2) ký với Công ty Vinamit về hỗ trợ đào nhân lực nông nghiệp công nghệ cao
  Dưới là hình ảnh tại lễ ký kết:
  Trường Cán bộ QLNN và PTNN 2 (CMARD2) ký với Công ty Vinamit
  Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) ký biên bản ghi nhớ với Trường Cán bộ QLNN và PTNN 2 (CMARD2)
  Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) ký kết với 4 tỉnh ABCD Mekong