Bản tin thị trường – ngày 27/11/2020

Tiêu điểm: Trung Quốc vượt Hoa Kỳ để trở thành siêu cường quốc dữ liệu Hãy quay ngược lại năm 2001! Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ là quốc gia chiếm ưu thế vượt trội khi nhắc đến các dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới. Đó là những ngày sơ khai của kỷ nguyên … Đọc tiếp Bản tin thị trường – ngày 27/11/2020