Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Mekong Connect 2021