BSA – Năng lực và Dịch vụ

Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (gọi tắt: BSA) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. BSA hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa...

BSA & Các chương trình huấn luyện kỹ năng

BSA có một danh mục tư vấn - huấn luyện kỹ năng đáp ứng hầu hết các nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác...