CEO Lê Duy Toàn: Bánh tráng thanh long nằm trong Top 5 sản phẩm được ưa chuộng trên Amazon

CEO Lê Duy Toàn: Bánh tráng thanh long nằm trong Top 5 sản phẩm được ưa chuộng trên Amazon