Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Mekong Connect 2021