Chuỗi siêu thị VinMart “thầu” luôn dịch vụ tài chính và thanh toán số

Tiêu điểm: Chuỗi siêu thị VinMart “thầu” luôn dịch vụ tài chính và thanh toán số Chuỗi cửa hàng VinMart và VinMart+, hiện do Masan sở hữu, sẽ trở thành dịch vụ một điểm đến (one-stop shop) phục vụ tất cả các nhu cầu thiết yếu về tài chính, giáo dục, xã hội, giải trí … Đọc tiếp Chuỗi siêu thị VinMart “thầu” luôn dịch vụ tài chính và thanh toán số