Chương trình song song cùng phiên chính của Mekong Connect 2020

Lần đầu tiên tại Mekong Connect đã diễn ra một chương trình song hành mới mẻ, diễn ra cùng lúc với Diễn đàn chính. Chương trình này đã diễn ra với mục tiêu tạo ra cơ hội và kết nối giao thương giữa nhà sản xuất, nhà tư vấn và nhà phân phối, bán lẻ … Đọc tiếp Chương trình song song cùng phiên chính của Mekong Connect 2020