Chương trình “Vòng tay Việt” hướng đến y bác sĩ và người lao động khó khăn mùa Covid-19

0
23
https://www.youtube.com/watch?v=J6ixeSETBGk