Clip: Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Mekong Coonect 2021

Tại diễn đàn Mekong Connect 2021 – Liên kết phát triển TP HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Lê Minh Hoan chỉ ra rằng về tư duy liên kết vùng, 13 tỉnh, thành Tây Nam Bộ vẫn đang làm bài toán chia. Nếu xem ĐBSCL là một thực thể kinh tế chứ không phải địa giới hành chính 13 tỉnh, thành thì mọi việc sẽ khác. TP HCM có rất nhiều chương trình hợp tác với các địa phương miền Tây.

“Sao không hợp tác cả ĐBSCL với TP HCM và miền Đông? Đã đến lúc quan tâm nhiều hơn đến thương hiệu vùng và thương hiệu quốc gia, chuyển từ mục tiêu “đơn giá trị” sang “tích hợp đa giá trị” – Bộ trưởng NN-PTNT đặt vấn đề. Ông nhấn mạnh ĐBSCL không thiếu đất mà đang thiếu tầm nhìn để cho kinh tế nông thôn phát triển. Vì vậy, các tỉnh, thành cần định vị lại nông thôn mới, nâng cao năng lực cho địa phương. Lãnh đạo ngành nông nghiệp địa phương là người kết nối vòng tròn những mối quan hệ. Trong đó, cần lưu ý việc kết nối người nông dân với doanh nghiệp. Một nền nông nghiệp không cùng nhau hành động tập thể sẽ khó phát triển, phải cùng nhau định nghĩa, định vị lại, phải quan tâm tới “hợp tác và liên kết”.
Diễn đàn Liên kết phát triển TP HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL (Mekong Connect ) là hoạt động thường niên để thảo luận, đưa ra những cam kết chung trong hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế từng địa phương. Năm nay, diễn đàn với chủ đề Phục hồi Kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới do Bộ NN-PTNT, UBND TP HCM, Bộ Khoa học – Công nghệ đồng chủ trì; Sở Công Thương TP HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt nam chất lượng cao và VCCI Cần Thơ phối hợp thực hiện.