Clip: Công bố kết quả và trao giải cuộc thi Khởi nghiệp xanh 2022

Trương Thị Hồng Hà (TP.HCM) giải nhất cuộc thi, cùng chồng và con - những người đã đồng hành không mệt mỏi cùng Hà trong suốt cuộc thi

Ống hút gạo – OHUGA giành giải nhất cuộc thi Dự án Khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo 2022