Cỏ May Group: Chất lượng thay lời nói

0
20
Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp Cỏ May luôn toàn tâm thực hiện lời hứa “Chất lượng thay lời nói” trong mỗi sản phẩm mà Cỏ May sản xuất và giới thiệu trên thị trường.
TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CỎ MAY
Hơn 30 năm “dãi dầu” trên thương trường, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, “Cỏ May” cũng không tránh được những thăng trầm, sóng gió. Có lúc tưởng chừng như không còn trụ nổi! Tuy nhiên, “Cỏ May” rồi cũng tồn tại và phát triển đến hôm nay. Qua đó có thể cô đọng những quan điểm mà “Cỏ May” hằng theo đuổi và xây dựng đó là:
CON NGƯỜI
Con người là trung tâm của mọi sách lược. Phải có con người tốt thì mới có sản phẩm tốt và dịch vụ tốt.
SẢN PHẨM
Sản phẩm phải mang đến lợi ích cho khách hàng và đó mới chính là tố chất tạo sự kết dính bền vững. “Cỏ May” đã có khẩu hiệu “Chất lượng thay lời nói”.
CHỮ TÂM TRONG KINH DOANH
Thương trường là chiến trường, nhưng những người chân chính mới là những người chiến thắng sau cùng.
VĂN HÓA “CỎ MAY”
Văn hoá của Doanh nghiệp Cỏ May trước hết là mọi người phải được tôn trọng.
Với những thành tựu và trải nghiệm, “Cỏ May” tin tưởng vào những quan điểm đúng đắn của mình và xem đó là nền tảng để hướng đến tương lai bền vững!
Xem chi tiết: https://www.comaygroup.com/