Cỏ May tiến vào thị trường dầu gạo tiềm năng

Nhà máy dầu gạo của Cỏ May có diện tích 2,3 ha được khởi công đầu tháng 6.2021 tại khu công nghiệp Sông Hậu ở Lai Vung, Đồng Tháp. Đây là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam bước vào lĩnh vực mới. Ông Phạm Minh Thiện, tổng giám đốc công ty TNHH Cỏ May … Đọc tiếp Cỏ May tiến vào thị trường dầu gạo tiềm năng