Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Khánh Hoà

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Khánh Hoà (Khánh Hoà Nutrition) tham gia thị trường thực phẩm dinh dưỡng vào năm 2017. Kế thừa kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu từ các chuyên gia cùng công nghệ sản xuất vượt trội, công ty đã cho ra thị trường nhiều sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, … Đọc tiếp Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Khánh Hoà