DN HVNCLC đồng hành cùng y bác sĩ chống dịch Covid 19