Doanh nghiệp HVNCLC – Chuẩn hội nhập sáng tạo sản phẩm mùa dịch

0
25

Trong mùa dịch Covid – 19, nhiều doanh nghiệp HVNCLC đã có những sáng kiến, về cách làm mới, sản phẩm mới để phục vụ người tiêu dùng. Trong những chương trình trước, chúng tôi có đề cấp đến một số doanh nghiệp như thế. Và trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị khán giả một doanh nghiệp HVNCLC trong nhiều năm liền, giữa mùa dịch, họ cũng có những sáng tạo để phục vụ cộng đồng, để cùng nhau góp phần chống dịch hiệu quả.