Doanh nghiệp Việt tiếp sức nước cho y bác sĩ, bệnh nhân Covid-19