Doanh nghiệp với hành trình gần 30 năm đưa gia vị, nước chấm lên bàn ăn Việt