Hành trình đưa bánh nậm, bánh lọc, mắm cà pháo xuất khẩu I Trò chuyện cùng Doanh nghiệp & chuyên gia