Hawa Expo kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ trong công tác xúc tiến thương mại ngành gỗ Việt Nam