Hội DN HVNCLC triển khai chương trình “Bình chọn sản phẩm HVNCLC 2022”