Hơn 2000 phần quà “Vòng tay Việt” đã đến với người khó khăn, tuyến đầu chống dịch covid ở TP.HCM

0
5