Khởi động chương trình Ứng viên Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022

255
Nhằm tạo không gian cho cộng đồng Doanh nghiệp (DN) truyền thông quảng bá sản phẩm, thương hiệu rộng rãi tới Người tiêu dung, Hội DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) thực hiện chương trình giới thiệu DN ứng viên HVNCLC 2022.

Thời điểm thực hiện là từ tháng 5 – 12/2021.

Chương trình giới thiệu DN ứng viên HVNCLC là chương trình thường niên, được Hội DN HVNCLC thực hiện trước khi diễn ra cuộc khảo sát bình chọn HVNCLC dành cho DN chưa đạt danh hiệu hoặc đang tạm thời ra khỏi bảng danh sách gần nhất.
Chương trình giới thiệu ứng viên không phải là chương trình xét cấp Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC và được thực hiện dành cho DN hoàn toàn miễn phí.
Truy cập đường link để biết rõ thêm chi tiết về chương trình: https://hvnclc.vn/khoi-dong-chuong-trinh-ung-vien-hang-viet-nam-chat-luong-cao-2022/
Khởi động chương trình Ứng viên Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022