Lễ công bố HVNCLC 2023

85

LỄ CÔNG BỐ HVNCLC 2023 DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN, VỚI CHỦ ĐỀ: 27 NĂM HVNCLC – HÀNH TRÌNH ĐẾN NỀN KINH TẾ XANH.
LÀ SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT TRONG NĂM CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP HVNCLC.
LÀ NƠI VINH DOANH 519 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN.
NƠI TỔ CHỨC NGÀY HỘI HVNCLC 2023, VỚI SỰ THAM DỰ, GẶP GỠ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, NHÀ MUA HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.
NƠI CHIA SẺ CỦA CÁC CHUYÊN GIA KINH TẾ, LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG, TP.HCM VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG, XOAY QUANH CÂU CHUYỆN: HVNCLC – CƠ HỘI VƯƠN LÊN THÀNH CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ XANH.
BƯỚC QUA NĂM THỨ 27 – CHƯƠNG TRÌNH HVNCLC DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN TIẾP TỤC PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VỐN CÓ: LÀ
  • CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỌNG ĐIỂM CỦA TP.HCM.
  • TẠO ĐỘNG LỰC THÚC THÚC ĐẨY VÀ CỔ VŨ HIỆU QUẢ NHẤT CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.
  • TẠO ĐỘNG LỰC THÚC THÚC ĐẨY CÁC DN NÂNG CHẤT SẢN PHẨM, PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
  • LÀ CẦU NỐI SẢN PHẨM CỦA DN VỚI HỆ THỐNG CÁC NHÀ BÁN LẺ.
  • BẢO BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.
LỄ CÔNG BỐ HVNCLC 2023, VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA HƠN 500 DOANH NHÂN, HƠN 100 KHÁCH MỜI, HƠN 50 CƠ QUAN BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG, SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 14/3/2023, TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT, SỐ 135 ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP.HCM.

Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Youtube và Fanpage của Hội DN HVNCLC