Ngành công thương TPHCM một năm vượt qua nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19