Người tiêu dùng háo hức khi Phiên chợ xanh – Tử tế hoạt động trở lại