Nhật Bản phát triển công nghệ tiết kiệm 40% lượng điện tiêu thụ các trung tâm dữ liệu

Một nhóm các công ty Nhật Bản đang đặt mục tiêu phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các máy chủ với mục tiêu cắt giảm 40% mức tiêu thụ điện năng của trung tâm dữ liệu vào năm 2031. Bảy công ty bao gồm hai trong số các nhà phát triển bộ … Đọc tiếp Nhật Bản phát triển công nghệ tiết kiệm 40% lượng điện tiêu thụ các trung tâm dữ liệu