Nhật ký Vòng Tay Việt – Sài Gòn ngày 30/8/2021

Ngày 30/8/2021, thông qua Đoàn thanh niên cơ sở, Vòng Tay Việt – Sài Gòn (nhánh 1) đã chuyển 850 phần quà (tương đương 11.900) suất ăn để tặng người dân khó khăn trên địa bàn quận 10.  Theo Ban tổ chức, mỗi phần quà (tương đương 14 suất ăn) trong Chương trình 1 triệu … Đọc tiếp Nhật ký Vòng Tay Việt – Sài Gòn ngày 30/8/2021