Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề băn khoăn về hiệu quả của Quỹ bảo vệ môi trường

113