Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 5/11/2022

Niềm tin hàng Việt kỳ này gồm những nội dung chính sau đây:

1. DOANH NGHIỆP NGÀNH PHÂN BÓN ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2022

2/ ĐA DẠNG SẢN PHẨM YẾN PHỤC VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG

3/ GIA TĂNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TỪ CÂY CAO SU

4/ Trong chuyên mục Tinh hoa ẩm thực Việt: đầu bếp hướng dẫn làm MÓN BÚN NGŨ CỐC CHẢ CÁ PHÚ QUỐC