Nông đặc sản vùng miền từ Phiên chợ xanh – Tử tế có mặt tại Gigamall

130

Hàng trăm sản phẩm từ nông sản các tỉnh thành đã được Trung tâm BSA, Phiên chợ Xanh – Tử tế kết nối đưa vào bán, giới thiệu sản phẩm tại Gigamall