Nông dân Úc tìm cách hạn chế thanh long nhập khẩu từ Việt Nam và Philippines

Sản lượng và nhu cầu tiêu thụ thanh long ngày càng gia tăng ở Úc. Tuy nhiên, người trồng thanh long Úc đang lo lắng khi phải cạnh tranh với thanh long nhập khẩu từ Việt Nam và Philippines. Jim Hoa Yang Li, người sáng lập Hiệp hội các nhà trồng thanh long Úc (ADFGA), … Đọc tiếp Nông dân Úc tìm cách hạn chế thanh long nhập khẩu từ Việt Nam và Philippines