Sài Gòn chở cơm đi ăn mì

Có một thời chỉ thích chở cơm đi ăn mì. Mì mà, nên cũng có thể chở cả phở đi ăn mì. Mì Sài Gòn ngon nhứt thế giới, theo đánh giá của nhiều cái lưỡi đã đi Đông đi Tây. Kể cả ngay chiếc nôi đã sinh ra nó – bên Tàu, mì cũng … Đọc tiếp Sài Gòn chở cơm đi ăn mì