Siêu thị mini Tết 0 đồng: Mang Tết đến hàng vạn người khó khăn