Singapore tăng cường tuyển dụng từ xa nhân tài công nghệ

Hàng loạt các đại công ty công nghệ đã mở văn phòng tại Singapore, cạnh tranh với hãng công nghệ sở tại như Grab hoặc Sea đang mở rộng hoạt động. Các công ty phải chuyển sang hình thức tuyển dụng từ xa, không còn phụ thuộc nguồn nhân lực địa phương. “Đại gia” công … Đọc tiếp Singapore tăng cường tuyển dụng từ xa nhân tài công nghệ