Trại hè Đại sứ hàng việt tí hon “Nối nhịp” yêu thương cho học sinh nghèo vượt khó