Ứng dụng công nghệ số – Khoảng cách giữa bác sĩ và người bệnh được rút ngắn