Vissan lọt Top 10 công ty thực phẩm uy tín và Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất năm 2020

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan vừa vinh dự đón nhận Danh hiệu Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020.