5 rủi ro lớn nhất của năm 2023

Tiền rẻ, một nền kinh tế Trung Quốc luôn bùng nổ và nền hòa bình hàng chục năm giữa các cường quốc đã biến mất. Sự thiếu vắng các yếu tố đó thực sự nghiêm trọng. Năm 2023 sẽ là một khó khăn với kinh tế toàn cầu và mọi sự có thể trở nên … Đọc tiếp 5 rủi ro lớn nhất của năm 2023