AirAsia đổi tên thành Capital A, lấn sang mảng gọi xe và fintech

AirAsia sẽ đổi tên thành Capital A, phản ánh sự mở rộng từ mảng kinh doanh cốt lõi là hàng không sang dịch vụ đa ngành gồm gọi xe công nghệ và tài chính công nghệ (fintech). Cơ quan quản lý doanh nghiệp Malaysia (CCM) đã phê chuẩn tên mới hôm 3-1. Tuy vậy, việc … Đọc tiếp AirAsia đổi tên thành Capital A, lấn sang mảng gọi xe và fintech