Bản tin thị trường – ngày 4/9/2020

Tiêu điểm: Nước mắm truyền thống đã có hiệp hội riêng Sau ba năm xin phép thì cuối cùng Hiệp hội Nước mắm Truyền thống Việt Nam đã được cấp phép. Hội sẽ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt … Đọc tiếp Bản tin thị trường – ngày 4/9/2020