Bản tin thị trường – ngày 7/9/2020

Tiêu điểm: Thị trường chuyên cơ riêng cho doanh nhân: Cho thuê hay bán đứt? Số doanh nhân Việt Nam đủ giàu để sắm máy bay riêng đang tăng lên. Tuy nhiên, để sắm được, giữ được và biến “cái hộp sắt biết bay” làm ra tiền chứ không phải để xay tiền, là một … Đọc tiếp Bản tin thị trường – ngày 7/9/2020