Cách bán hàng “ngược” của Bánh tráng Tân Nhiên

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ có tư duy làm từ nhỏ đến lớn, phát triển từ thị trường trong nước đến nước ngoài, đặc biệt với những sản phẩm truyền thống như bánh tráng. Nhưng có một doanh nghiệp đã đi ngược lại, họ thậm chí đã đạt được chứng chỉ quốc tế trước khi nhận được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao.