Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm

Hơn một năm mệt mỏi với Covid-19 tưởng như tuyệt vọng, cuối cùng nhân loại cũng đã thấy ánh sáng cuối đường hầm từ vaccine. Nhưng để có thể thực sự vượt qua được đại dịch, nhân loại còn nhiều việc phải làm. “Kẻ ăn không hết người lần không ra” Cuối tuần, ngồi chat … Đọc tiếp Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm