Dữ liệu phân tích về thị trường xuất khẩu của ngành, của công ty

Gần một năm trời ngồi không, chờ dịch qua, đội ngũ chuyên gia và nhân sự chuyên thông tin thị trường của BSA đành “giết thời gian” bằng cuộc du hành bất tận. Nhưng cuộc dạo chơi này khá lý thú vì đi mãi còn hoài, để tìm hiểu rồi đối chiếu, phân tích, nghiền … Đọc tiếp Dữ liệu phân tích về thị trường xuất khẩu của ngành, của công ty