Lên zoom bàn chuyện làm nông

Chương trình giao lưu trực tuyến giữa người nông dân trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và nhà nông trồng lúa hữu cơ từ Úc đã được tổ chức hai đợt vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 rồi. Mekong Organics, một doanh nghiệp được hình thành để hỗ trợ nhà … Đọc tiếp Lên zoom bàn chuyện làm nông