Minh Long thực hiện chương trình “Bữa điểm tâm cho tuyến đầu chống dịch”

Chương trình “Bữa điểm tâm cho tuyến đầu chống dịch” dự kiến với 6,000 phần ăn dinh dưỡng, được thực hiện và trao đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào mỗi sáng Thứ hai và Thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25/9 đến cuối tháng 10/2021. Các món ăn thay đổi liên tục … Đọc tiếp Minh Long thực hiện chương trình “Bữa điểm tâm cho tuyến đầu chống dịch”