Những ước mơ của học sinh mồ côi trong dịch Covid-19

Ngoằn ngoèo trên nhiều con hẻm nhỏ, nơi các dãy nhà trọ nằm quay mặt vào nhau san sát, là hàng trăm hoàn cảnh của những người lao động khó khăn trên địa bàn quận 8. Điểm mà đoàn thiện nguyện Vòng Tay Việt – Sài Gòn đến là số nhà 35/45/16/10E đường Cao Lỗ, … Đọc tiếp Những ước mơ của học sinh mồ côi trong dịch Covid-19