Nông sản đồng bằng cần nhắm phân khúc giá cao, giá trị gia tăng

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan Việt Nam đã quá chú trọng vào sản lượng và khối lượng xuất khẩu gạo, và quá tự hào về vị trí là một nhà xuất khẩu có thứ hạng trên thế giới về số lượng thay vì về chất lượng và giá trị gia tăng tạo được. … Đọc tiếp Nông sản đồng bằng cần nhắm phân khúc giá cao, giá trị gia tăng