Tây Ban Nha thử nghiệm chế độ 4 ngày làm việc mỗi tuần

Tiêu điểm: Tây Ban Nha thử nghiệm chế độ 4 ngày làm việc mỗi tuần Nếu số giờ làm việc giảm 35-40%, GDP sẽ tăng 1,5%. Nhân viên sẽ sử dụng ngày nghỉ để đến ngân hàng (có nhiều tiền hơn?) và đến bác sĩ khám sức khỏe. Doanh số của doanh nghiệp có thể … Đọc tiếp Tây Ban Nha thử nghiệm chế độ 4 ngày làm việc mỗi tuần